Tụ bù

Tụ bù hiện nay có vai trò khá quan trọng trong các hệ thống điện. Mỗi loại tụ bù lại có một số công dụng và chức năng chuyên biệt riêng.

Xem thêm