EOCR Schneider

Relay EOCR Schneider

1: Rơ le điện tử EOCR Schneider

2: Biến dòng EOCR Schneider

Rơ le điện tử Schneider EOCR là một loại rơ le bảo vệ quá tải dòng điện. Nó được sử dụng để giám sát và bảo vệ các động cơ và các thiết bị điện khác khỏi quá tải và ngắn mạch. Rơ le điện tử này có thể được cấu hình để hoạt động với một số loại dòng điện và có thể được kết nối với các thiết bị điều khiển khác để tạo ra một hệ thống bảo vệ đầy đủ.

Một số thông số kỹ thuật của Rơ le điện tử Schneider EOCR bao gồm:

  • Dải dòng định mức: từ 0,1 đến 630 A
  • Dải điện áp định mức: từ 24 đến 600 VAC
  • Tần số định mức: 50/60 Hz
  • Độ nhạy: từ 0,1 đến 10 A
  • Thời gian đáp ứng: từ 0,1 đến 30 giây

Rơ le điện tử EOCR Schneider

CT - Biến dòng Schneider Biến dòng đo lường Schneider Biến dòng bảo vệ Schneider

Tìm hiểu Relay EOCR tại đây:

Catalogues EOCR Schneider new

Catalogues EOCR Scheider old

Xem thêm