Kyoritsu

Thiết bị đo Kyoritsu Japan

KYORITSU – THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN ĐẾN TỪ NHẬT BẢN

Kyoritsu (Kyoritsu Electrical Instruments Works), đây là hãng thiết bị điện chuyên sản xuất các loại thiết bị đo lường hàng đầu tại Nhật Bản và nhiều quốc gia trên thế giới. Kyoritsu ra đời vào ngày 1/5/1940 bởi nhà sáng lập Masamichi Kuramoto, trụ sở được đặt tại Tokyo – Nhật Bản và sở hữu nhiều văn phòng đại diện đặt tại các quốc gia

Các dòng sản phẩm Thiết bị đo điện Kyoritsu được phân phối tại Việt Nam

 • Đồng hồ vạn năng Kyoritsu
 • Đồng hồ ampe kìm Kyoritsu
 • Máy đo điện áp Kyoritsu
 • Đồng hồ chỉ thị pha Kyoritsu
 • Máy đo công suất Kyoritsu
 • Máy đo điện trở đất Kyoritsu
 • Bộ phân tích chất lượng điện Kyoritsu
 • Bộ thử RCD Kyoritsu
 • Thiết bị ghi và cảm biến kẹp Kyoritsu
 • Thiết bị kiểm tra an toàn điện Kyoritsu

Thông tin chi tiết về Thiết bị đo Kyoritsu

Mã đặt hàng

Model Thông tin sản phẩm
K1009 Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1009
K1018H Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1018H
K1011 Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1011
K1012 Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1012
K1021R Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1021R
K1019R Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1019R
K1020R Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1020R
K1061 Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1061
K1062 Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1062
K1030 Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1030
K1051 Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1051
K1052 Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1052
K1061 Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1061
K1062 Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1062
K1109S Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1109S
K1110 Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1110
K2000 Đồng hồ vạn năng, Ampe kìm Kyoritsu 2000
K2001 Đồng hồ vạn năng, Ampe kìm Kyoritsu 2001
K2000A Đồng hồ vạn năng, Ampe kìm Kyoritsu 2000A
K2001A Đồng hồ vạn năng, Ampe kìm Kyoritsu 2001A
K2012RA Đồng hồ vạn năng, Ampe kìm Kyoritsu 2012RA
K170 Bút thử điện áp Kyoritsu 170
K171 Bút thử điện áp Kyoritsu 171
K5711 Bút thử điện áp Kyoritsu 5711
K2002PA Đồng hồ Ampe kìm Kyoritsu 2002PA
K2002R Đồng hồ Ampe kìm Kyoritsu 2002R
K2003A Đồng hồ Ampe kìm Kyoritsu 2003A
K2007R Đồng hồ Ampe kìm Kyoritsu 2007R
K2009R Đồng hồ Ampe kìm Kyoritsu 2009R
K2010 Đồng hồ Ampe kìm Kyoritsu 2010
K2031 Đồng hồ Ampe kìm Kyoritsu 2031
K2033 Đồng hồ Ampe kìm Kyoritsu 2033
K2040 Đồng hồ Ampe kìm Kyoritsu 2040
K2046R Đồng hồ Ampe kìm Kyoritsu 2046R
K2055 Đồng hồ Ampe kìm Kyoritsu 2055
K2056R Đồng hồ Ampe kìm Kyoritsu 2056R
K2117R Đồng hồ Ampe kìm Kyoritsu 2117R
K2127R Đồng hồ Ampe kìm Kyoritsu 2127R
K2200 Đồng hồ Ampe kìm Kyoritsu 2200
K2200R Đồng hồ Ampe kìm Kyoritsu 2200R
K2204R Đồng hồ Ampe kìm Kyoritsu 2204R
K2210R Đồng hồ Ampe kìm Kyoritsu 2210R
K2300R Đồng hồ Ampe kìm Kyoritsu 2300R
K2500 Đồng hồ Ampe kìm Kyoritsu 2500
K2510 Đồng hồ Ampe kìm Kyoritsu 2510
K2608A Đồng hồ Ampe kìm Kyoritsu 2608A
K2413F Ampe kìm đo dòng dò Kyoritsu 2413F
K2413R Ampe kìm đo dòng dò Kyoritsu 2413R
K2431 Ampe kìm đo dòng dò Kyoritsu 2431
K2432 Ampe kìm đo dòng dò Kyoritsu 2432
K2433 Ampe kìm đo dòng dò Kyoritsu 2433
K2433R Ampe kìm đo dòng dò Kyoritsu 2433R
K2434 Ampe kìm đo dòng dò Kyoritsu 2434
K3005A Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3005A
K3007A Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3007A
K3021A Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3021A
K3022A Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3022A
K3023A Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3023A
K3025A Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3025A
K3121B Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3121B
K3122B Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3122B
K3123A Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3123A
K3124 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3124
K3125A Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3125A
K3127 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3127
K3128 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3128
K3131A Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3131A
K3132A Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3132A
K3161A Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3161A
K3165 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3165
K3166 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3166
K3431 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3431
K3551 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3551
K3552 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3552
K3552BT Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3552BT
K4102A Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu 4102A
K4102AH Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu 4102AH
K4105A Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu 4105A
K4105AH Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu 4105AH
K4105DL Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu 4105DL
K4105DLH Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu 4105DLH
K4105DLBT-H Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu K4105DLBT-H
K4106 Đồng hồ đo điện trở đất, điện trở suất Kyoritsu 4106
K4118A Đồng hồ đo đa chức năng Kyoritsu 4118A
K4140 Đồng hồ đo đa chức năng Kyoritsu 4140
K4200 Ampe kìm đo điện trở đất Kyoritsu 4200
K4202 Ampe kìm đo điện trở đất Kyoritsu 4202 ( Bluetooth + EDR )
K4300 Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu 4300
K4506 Bút kiểm tra ổ cắm Kyoritsu 4506
K8343 Nguồn cho bộ kiểm tra ổ cắm Kyoritsu 8343
K5010 Đồng hồ tự ghi Dữ liệu – Dòng dò Kyoritsu 5010
K5020 Đồng hồ tự ghi Dữ liệu – Dòng dò Kyoritsu 5020
K5050-00 Đồng hồ tự ghi Dữ liệu – Dòng dò Kyoritsu 5050-00
K5050-01 Đồng hồ tự ghi Dữ liệu – Dòng dò Kyoritsu 5050-01
K5050-02 Đồng hồ tự ghi Dữ liệu – Dòng dò Kyoritsu 5050-02
K5201 Đồng hồ đo cường độ ánh sáng Kyoritsu 5201
K5202 Đồng hồ đo cường độ ánh sáng Kyoritsu 5202
K5204 Đồng hồ đo cường độ ánh sáng Kyoritsu 5204
K5204BT Đồng hồ đo cường độ ánh sáng Kyoritsu 5204BT
K5406A Thiết bị kiểm tra dòng rò RCD Kyoritsu 5406A
K5410 Thiết bị kiểm tra dòng rò RCD Kyoritsu 5410
K5510 Súng đo nhiệt độ từ xa Kyoritsu 5510
K5515 Súng đo nhiệt độ từ xa Kyoritsu 5515
K6010B Thiết bị đo đa chức năng Kyoritsu 6010B
K6011A Thiết bị đo đa chức năng Kyoritsu 6011A
K6018 Thiết bị đo đa chức năng Kyoritsu 6018
K6024PV Thiết bị đo đa chức năng Kyoritsu 6024PV
K6201A Thiết bị đo đa chức năng Kyoritsu 6201A
K6205 Thiết bị đo đa chức năng Kyoritsu 6205
K6305 Thiết bị đo phân tích công xuất đa năng Kyoritsu 6305
K6305-05 Thiết bị đo phân tích công xuất đa năng Kyoritsu 6305-05
K6305-03 Thiết bị đo phân tích công xuất đa năng Kyoritsu 6305-03
K6305-01 Thiết bị đo phân tích công xuất đa năng Kyoritsu 6305-01
K6305-00 Thiết bị đo phân tích công xuất đa năng Kyoritsu 6305-00
K6315 Thiết bị đo phân tích công xuất đa năng Kyoritsu 6315
K6315-05 Thiết bị đo phân tích công xuất đa năng Kyoritsu 6315-05
K6315-04 Thiết bị đo phân tích công xuất đa năng Kyoritsu 6315-04
K6315-03 Thiết bị đo phân tích công xuất đa năng Kyoritsu 6315-03
K6315-01 Thiết bị đo phân tích công xuất đa năng Kyoritsu 6315-01
K6315-00 Thiết bị đo phân tích công xuất đa năng Kyoritsu 6315-00
K6516 Thiết bị đo đa chức năng Kyoritsu 6516
K6516BT Thiết bị đo đa chức năng Kyoritsu 6516BT
K6516BT-EV2 Thiết bị đo đa chức năng Kyoritsu K6516BT-EV2
K6516-EV2 Thiết bị đo đa chức năng Kyoritsu K6516-EV2
K2060BT Ampe kìm đo điện trở đất Kyoritsu 2060BT
K2062 Ampe kìm đo điện trở đất Kyoritsu 2062
K2062BT Ampe kìm đo điện trở đất Kyoritsu 2062BT
K8031 Thiết bị đo thứ tự pha Kyoritsul 8031 ( 110 – 600V AC )
K8031F Thiết bị đo thứ tự pha Kyoritsu 8031F ( Fuse 0.5A )
K8035 Thiết bị đo thứ tự pha Kyoritsu 8035 ( 1000V AC )
KN200 Ampe kìm Kewtech KN200
KN203 Ampe kìm Kewtech KN203
K7066A Dây đo Kyoritsu 7066A dùng cho Model 1009, 1011, 1012, 1020R, 1021R, 1109S, 1110, 2007A, 2007R , 2017,
2027, 2040, 2046R ,2055, 2056R, 2117R, 2127R, 2412, 2608A
K7095A Bộ dây đo Kyoritsu 7095A dùng cho Model 4102A, 4105A, 6018
K7107A Bộ dây đo Kyoritsu 7107A dùng cho Model 2002PA, 2002R, 2003A, 2009R, 2200, 2200R
K7121B Bộ dây đo Kyoritsu 7121B dùng cho Model 4118A, 5406A,  6201A
K7122B Bộ dây đo Kyoritsu 7122B dùng cho Model 3005A, 3007A, 3131A, 3132A, 6010B, 6011A
K7165A Dây đo Kyoritsu 7165A dùng cho Model 3025A,3121B, 3122B, 3123A, 3125A, 3126, 3127
K7199 Dây cáp kết nối Kyoritsu 7199 dùng cho Model 8129
K7234 Bộ dây đo Kyoritsu 7234 dùng cho Model 1009,1011,1012,1020R,1021R,1051,1052,1061,1062
K7264 Dây đo Kyoritsu 7264 dùng cho Model 3025A, 3121B, 3122B, 3125A, 3127
K7265 Dây đo Kyoritsu 7265 dùng cho Model 3025A, 3121B, 3122B, 3125A, 3127
K8032 Bộ cọc sắt Kyoritsu 8032 dùng cho Model 4102A, 4102A-H, 4105A, 4105A-H, 4106, 6016, 6018
6024PV
K8115 Kìm kẹp Kyoritsu 8115 Ø12mm dùng cho Model 1051, 1052
K8124 Mỏ kẹp Kyoritsu 8124, Ø68mm,1000A dùng cho Model 5010, 5020, 6305,6315
K8125 Kìm kẹp Kyoritsu 8125, Ø40mm, 500A dùng cho Model 5010, 5020, 6305, 6315
K8126 Mỏ kẹp Kyoritsu 8126, Ø40mm,200A dùng cho Model 5010, 5020, 6305, 6315
K8127 Mỏ kẹp Kyoritsu 8127, Ø24mm,100A dùng cho Model 5010, 5020, 6305, 6315
K8128 Mỏ kẹp Kyoritsu 8128, Ø24mm,50A dùng cho Model 5010, 5020, 6305, 6315
K8130 Dây đo Kyoritsu 8130, Ø110mm,1000A dùng cho Model 5010, 5020, 6305, 6315
K8133 Đầu kìm kẹp biến Kyoritsu 8133, Ø170mm, 3000A dùng cho Model 6305, 6315
K8133-03 Đầu kìm kẹp biến Kyoritsu 8133-03, Ø170mm, 3000A dùng cho Model 6305, 6315
K8143 Dây đo Kyoritsu 8143, Ø68mm,1000A dùng cho Model 5010, 5020, 6315 ( dừng sx, không có mã thay thế )
K8146 Dây đo Kyoritsu 8146, Ø24mm, 30A dùng cho Model 5010, 5020, 6315
K8147 Dây đo Kyoritsu 8147, Ø40mm, 70A dùng cho Model 5010, 5020, 6315
K8148 Dây đo Kyoritsu 8148,Ø68mm, 100A dùng cho Model 5010, 5020, 6315
K8177 Mỏ kẹp Kyoritsu 8177, Ø40mm, cho Kew 5050
K8178 Mỏ kẹp Kyoritsu 8177, Ø68mm, cho Kew 5050
K8216 Que đo nhiệt độ Kyoritsu 8216, -50℃ – 300℃ dùng cho Model 1011, 2046R ,2056R
K8312 Bộ đổi nguồn Kyoritsu 8312 dùng cho Model 6300, 6305, 6310, 6315
K8320 Bộ đổi nguồn Kyoritsu 8320, 90 – 264V (45 – 66Hz) dùng cho Model 2510, 5010, 5020
K8406 Đầu dò nhiệt độ Kyoritsu 8406, -40ºC – 500ºC dùng cho Model 1051, 1052, 1061, 1062
K8309 Voltage Sensor Kyoritsu 8309
K8112 Mỏ kẹp Ø8mm,120A AC CLAMP ADAPTOR
K8121 Mỏ kẹp Ø40mm, 500A cho model 5010, 5020, 5050(*)
K8122 Mỏ kẹp cho model 5010, 5020, 5050(*)
K8135 Mỏ kẹp φ75 mm, 50A cho model 5010, 5020, 6305(*), 6315(*)
K8161 Mỏ kẹp Ø24mm, 100A dùng cho Model 1020, 1021R
K8602 Dedicated adapter for EVSE Kyoritsu K8602

Chúng tôi luôn cam kết với quý khách về việc cung cấp Thiết bị đo Kyoritsu với:

 • Sản phẩm chính hãng mới 100%, CO-CQ chính hãng.
 • Xuất xứ: Kyoritsu
 • Bảo hành: 12 tháng với các lỗi của nhà sản xuất.
 • Khách hàng được hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
 • Hàng luôn có sẵn với số lượng lớn.
 • Giao hàng toàn quốc.

Hãy liên hệ với chúng tôi để mua được Đồng hồ đo Kyoritsu chính hãng với giá tốt nhất.

— Cảm ơn bạn đã truy cập vào Thiết bị điện 286 và lựa chọn sản phẩm của chúng tôi —

Xem thêm