Gechele

Chuyển nguồn Gechele của nước nào?

Cầu dao đảo chiều Gechele

Cầu dao đảo chiều bằng tay là một thiết bị điện chuyển đổi nguồn điện từ nguồn điện chính sang nguồn dự phòng khi nguồn chính gặp sự cố hoặc mất điện. Cầu dao đảo chiều Geleche thường được sử dụng trong các hệ thống điện dự phòng, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thông gió và điều hòa không khí, hệ thống tòa nhà và các ứng dụng công nghiệp khác.

Chuyển nguồn tự động ATS Gechele

Bộ chuyển nguồn ATS (ATS – Automatic Transfer Switch) là một thiết bị điện tự động chuyển đổi nguồn điện từ nguồn điện chính sang nguồn dự phòng khi nguồn chính gặp sự cố hoặc mất điện. Chuyển nguồn ATS thường được sử dụng trong các hệ thống điện dự phòng, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thông gió và điều hòa không khí, hệ thống tòa nhà và các ứng dụng công nghiệp khác.

Khi nguồn điện chính bị mất, Bộ chuyển nguồn ATS sẽ tự động chuyển đổi nguồn điện sang nguồn dự phòng để đảm bảo các thiết bị và hệ thống vẫn hoạt động bình thường. Khi nguồn điện chính được khôi phục, cầu dao đảo chiều sẽ tự động chuyển đổi trở lại nguồn điện chính.

Bộ chuyển nguồn ATS Gechele có nhiều ứng dụng và có nhiều loại khác nhau trên thị trường, từ các sản phẩm cơ bản đến các sản phẩm cao cấp với nhiều tính năng và chức năng bổ sung.

Cầu dao đảo chiều Gechele – Aptomat đảo chiều Gechele
GBC1-63 2P Aptomat đảo chiều 2P 63A
GBC1-63 3P Aptomat đảo chiều 3P 63A
GBC1-63 4P Aptomat đảo chiều 4P 63A
GCB1-125 2P 100A Aptomat đảo chiều 2P 100A
GCB1-125 4P 100A Aptomat đảo chiều 4P 100A
Chuyển nguồn tự động Gechele – Chuyển nguồn ATS  Gechele 
DK-63/2P 63A ATS chuyển nguồn tự động 2P 63A
DK-63/4P 63A ATS chuyển nguồn tự động 4P 63A
DK-125/2P 100A ATS chuyển nguồn tự động 2P 100A
DK-125/4P 100A ATS chuyển nguồn tự động 4P 100A
DK-125/2P 100A old ATS chuyển nguồn tự động 2P 100A
Xem thêm